CENOVNIK

Za sve usluge odobrili smo veoma povoljne cene.

Servis klima uređaja 9 i 12 BTU

3.000 RSD

Servis klima uređaja 18 BTU

3.500 RSD

Servis klima uređaja 24 BTU

4.000 RSD

Montaža klime 9 i 12 BTU

(doplata za instalaciju po dužnom metru 1.800 dinara)

8.500 RSD

Montaža klime 18 BTU

(doplata za instalaciju po dužnom metru 2.200 dinara)

10.000 RSD

Montaža klime 24 BTU

(doplata za instalaciju po dužnom metru 2.800 dinara)

12.000 RSD

Demontaža klima uređaja

3.500 RSD

Demontaža klime 24 BTU

5.000 RSD

Kondenz crevo
(naplata po dužnom metru)

500 RSD

Zamena izolacije na bakarnim cevima
(naplata po dužnom metru)

1.000 RSD

Popravka elektronike na klimi

5.000 – 11.000 RSD

Punjenje prazne klime

3.500 – 5.000 RSD

Zamena holendera

1.000 RSD

Zamena kondenzatora

2.500 – 5.000 RSD

Zamena starter kompresora

3.000 – 5.000 RSD

Zamena senzora temperature

3.000 – 5.000 RSD

Premeštanje spoljne jedinice

5.000 – 7.000 RSD

Premeštanje unutrašnje jedinice

5.000 – 7.000 RSD